KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

ORGAN PROWADZĄCY: MIASTO KUTNO

 

      


 

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY:

Logo Kuratorium Oświaty

ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY


PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Nasze przedszkole znalazło się wśród laureatów konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Opracowany przez nas projekt z zakresu edukacji ekologicznej – Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Królestwo owadów” przy Przedszkolu Miejskim nr 5 „Stokrotka” w Kutnie otrzymał dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Ogólna wartość projektu: 54 668,00 PLN

Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 49 184,00 PLN

Beneficjentem projektu jest Miasto Kutno. Udział własny wynosi: 5 484,00 PLN

W ramach realizacji projektu:

  • zakupione zostaną elementy wyposażenia punktu dydaktycznego, pomoce dydaktyczne
    z zakresu edukacji ekologicznej wykorzystane podczas zajęć z dziećmi,
  • wykonane zostaną nasadzenia nowych roślin oraz prace pielęgnacyjne na już istniejących nasadzeniach,
  • w utworzonym punkcie dydaktycznym organizowane będą zajęcia edukacyjne z dziećmi ze wszystkich grup wiekowych w wybranych częściach tematycznych: „Z wizytą u pszczół”, „Z wizytą u motyli” i „Z wizytą u mrówek”.

www.zainwestujwekologie.pl 


Dzieci przebywają w grupach o zbliżonym wieku, np. 3-latki, 3-4-latki, 4-5 latki, 6 - latki. Ich liczba nie przekracza 25 dzieci w grupie. Mają również możliwość korzystania z dodatkowych zajęć:

  • JĘZYK ANGIELSKI dla dzieci. Zajęcia prowadzi Pani: mgr Malwina Wasiak.
  • RELIGIA dla dzieci 5-6 letnich. Zajęcia prowadzi Ks. dr Piotr Szlufik.
  • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE dla wszystkich dzieci. Zajęcia prowadzi Pani: mgr Karolina Głogowska - Grzelak - nauczyciel logopeda.
  • RYTMIKA dla wszystkich dzieci. Zajęcia prowadzi Pani: mgr Kinga Szczepanik - nauczyciel muzyki.
  • ZAJĘCIA SZACHOWE dla dzieci chętnych 5-6 letnich. Zajęcia prowadzi Pan: mgr Wiesław Zwarycz (wtorek 15.00-16.00).

Dzieci uczestniczą w wielu imprezach przedszkolnych, tj. Mikołajki, Andrzejki, bal karnawałowy, Dzień Dziecka, wycieczki, rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego, przedstawienia, teatrzyki oraz uroczystościach rodzinnych, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty.

Przedszkole uczestniczy także w różnego rodzaju uroczystościach organizowanych dla dzieci przedszkolnych na terenie całego miasta Kutna - przeglądach, konkursach, olimpiadach ...

Drodzy Państwo!

Zapewniamy Waszym pociechom miłą i serdeczną atmosferę, dobrą opiekę oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim stażem pracy.

Nasze przedszkole jest także otwarte na wszelką współpracę z Rodzicami.

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y !!!

Przedszkole Miejskie nr 5 w Kutnie

Przedszkole Miejskie Nr 5 "STOKROTKA" w Kutnie mieści się przy ul. Barcewicza 13, w pobliżu Parku Wiosny Ludów i Państwowej Szkoły Muzycznej.Jego położenie sprzyja rozwojowi dzieci. Otaczająca zieleń, staw, place zabaw, w parku i na terenie przedszkola stanowią nie tylko upiększenie, lecz ochronę od kurzu...

Placówka wyposażona jest...

Placówka wyposażona jest w sprzęt gimnastyczny i przybory do zajęć ruchowych i zabaw, umożliwiających zaspakajanie potrzeb ruchowych dzieci tak ważnych w ich rozwoju. Przedszkole zapewnia opiekę nad zdrowiem bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie, przygotowanie do szkoły oraz...